Usuaria:Rionda

De Wiki Asia
Saltar a: navegación, buscarEl usuario Rionda, es Wiki Master de Wiki Asia.

Puedes ver sus contribuciones a Wiki Asia haciendo click aquí

Puedes contactarla enviándole un mensaje privado a través del foro.

Romanización de nombres coreanos

Aquí os pongo una tabla de ayuda para romanizar los nombres de artistas coreanos ya que algunas veces no se romanizan de la manera normal. Utilizad el buscador de vuestro navegador (en Firefox Ctrl+F) para encontrar el carácter hangul más rápido. También podéis ordenar la tabla por HANGUL y WIKI. La romanización de esta última, WIKI, es la que se usa en los artículos.

Iré actualizando la tabla según me vayan surgiendo pero si véis que falta alguna dejadme un mensaje en Discusión con el carácter para agregarla.


HANGUL WIKI RR
Ga
Gak
Kan, Gan
Gal
Gam
Kap, Gap
Gat
Kang
Gae
Gaek
Geo
Gun Geon
Geol
Geom
Ken
Gyuk
Kyun
Kyul Gyul
Kyung, Kyoung, Kyeong, Kyong, Kung Gyeong
Kye Gye
Go
Gok
Gon
Gop
Gong
Kwa Gwa
Kwak
Kwan
Kwang
Kweng
Kyo
Goo
Kook Gook
Koon
Koong
Kwon
Gyu Gyoo, Gyu
Gyun
Geun
Geum
Gi
Gil
Kim Gim
Kkot
Na Na
Nan
Nal
Nam
Nae
Nup
Ne
Nyu
Nyun
Nyung
Nyuk
No Noh
Neul
Neuk
Da
Dan
Dal
Dam
Dang
Dae
Daek
Duk Deok
De
Do
Don
Dol
Dong
Doo Du
Doong
Deuk
Deung
Di
Ttaeng
Ttong
Ra
Rak
Ran
Ram
Rang
Rap
Rae
Raeng
Rae
Ryun Ryeon
Ryul
Ryung Ryeong
Ro
Rok
Roi
Ryong
Roo Ru
Ryu -
Ryun
Reum
Ri
Rin
Rim
Rip
Ring
Ma
Man
Mal
Mang
Mat
Mae
Meo
Me
Myun
Myung Myeong
Mo
Mok
Mon
Mong
Moo
Mook
Moon
Mool
Mi
Min
Park
Ban
Bal
Bang
Bae
Baek
Bun Beon
Bul
Bum Beom
Bup
Byun
Byung
Bo
Bok
Bon
Bong
Boo Bu
Book
Boon
Bool
Boong
Bi
Bin
Bit
Sa
San
Sam
Sang
Sae
Saeng
Seo Suh
Suk Seok
Sun Seon
Sul
Sum
Sup Seop
Sung Seong
Se
So
Son
Song, Soung, Shong, Sung Song
Soi
Soo Suh
Sook Suk
Soon Sun
Sool
Swee
Seung
Shi Si
Shik Sik
Shin Sin
Shil
Shim
Ssang
Ah
Ahn An
Ae
Yang
Uh Eo
Uk Eok
Uhn Eon
Ul Eol
Uhm Eom
Yeo
Yun Yeon
Yeol
Yeom
Yeop
Young
Ye
Oh
Ok
On
Ywan
Wang
Yo
Yong
Woo Wu
Wook Uk
Woon
Wool
Woong
Won
Wie, Wee Wi
Yoo Yu
Yook
Yoon Yun
Yool
Eun
Eul
Eung
Ui
Lee Yi
Ik
In
Il
Im Im
Ja
Jang
Jae
Juk
Jun Jeon
Jum
Jung Jeong
Je
Jo
Jong
Jwa
Joo
Joon Jun
Jool
Joong Jung
Ji
Jik
Jin
Cha
Chan
Cham
Chang
Chae
Chaek
Chu
Chun
Chul Cheol
Chung
Cho
Choi
Chun
Chul Chool
Choong
Chwi
Chi
Chil
Chit
Kal
Keo
Keum
Ki
Tak
Tap
Tae Tai
Taek
Taeng
To
Tong
Toong
Teu
Teuk
Pa
Pal
Paeng
Pyung
Po
Pyo
Poong
Pil
Ha
Hak
Han -
Ham
Hang
Hae
Haeng
Hyang
Heo
Heon
Hyuk Hyeok
Hyun Hyeon
Hyup
Hyung Hyeong
Hye
Ho
Hong
Hwa
Hwak
Hwan
Hwang
Hoy
Hyo
Hoo Hu
Hoon Hun
Heup
Hwee
Hyu
Heuk
Hee
Heen