A Place in the Sun/Audiencias

De Wiki Asia
Revisión del 08:25 26 may 2019 de Kass Soo (Discusión | contribuciones) (Página creada para 'A Place in the Sun/Audiencias')

(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Saltar a: navegación, buscar

Audiencias de los episodios de la serie de KBS2 A Place in the Sun


Fecha Capítulo TNmS (%) Nielsen Korea (%)
Nacional Nacional Seúl
03-Jun-2019 01 - - -
04-Jun-2019 02 - - -
05-Jun-2019 03 - - -
06-Jun-2019 04 - - -
07-Jun-2019 05 - - -
10-Jun-2019 06 - - -
11-Jun-2019 07 - - -
12-Jun-2019 08 - - -
13-Jun-2019 09 - - -
14-Jun-2019 10 - - -
17-Jun-2019 11 - - -
18-Jun-2019 12 - - -
19-Jun-2019 13 - - -
20-Jun-2019 14 - - -
21-Jun-2019 15 - - -
24-Jun-2019 16 - - -
25-Jun-2019 17 - - -
26-Jun-2019 18 - - -
27-Jun-2019 19 - - -
28-Jun-2019 20 - - -
01-Jul-2019 21 - - -
02-Jul-2019 22 - - -
03-Jul-2019 23 - - -
04-Jul-2019 24 - - -
05-Jul-2019 25 - - -
08-Jul-2019 26 - - -
09-Jul-2019 27 - - -
10-Jul-2019 28 - - -
11-Jul-2019 29 - - -
12-Jul-2019 30 - - -
15-Jul-2019 31 - - -
16-Jul-2019 32 - - -
17-Jul-2019 33 - - -
18-Jul-2019 34 - - -
19-Jul-2019 35 - - -
22-Jul-2019 36 - - -
23-Jul-2019 37 - - -
24-Jul-2019 38 - - -
25-Jul-2019 39 - - -
26-Jul-2019 40 - - -
Promedio - - -

Fuentes: TNmS Media Korea, AGB Nielsen Korea